18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Details found: 5
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1615 Bessenyei György Galant levelek magyar Bessenyei György német  
1891 Ismeretlen (Péczeli József?) Az ízlésről, in: Mindenes Gyűjtemény, 362-367 magyar Ismeretlen L’Art de sentir et de juger en matière de Goût, in More ... francia  
1892 Ismeretlen (Péczeli József?) A szépről, in: Mindenes Gyűjtemény, 369-377 magyar Ismeretlen Sur le beau. Traité du Beau, par le Père André, jé More ... francia  
1986 Laczkovics János A matzedóniai vitéz, mellyet tíz esztendő-béli mag More ... magyar Trenck, Friedrich Freiherr von der Der Macedonische Held in seiner wahrhaften Gestalt német  
2098 Őri Fülep Gábor Uzong : napkeleti történet magyar Haller, Albrecht von Usong német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship