18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Language of translation
Place of publication
Publication date of translation
Language of original work Clear
Publication date of original work
Language of intermediary work
Page
Details found: 13
1 2 ]
1 of / 2
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1676 Dugonics András Ulissesnek, ama' híres, és nevezetes görög királyn More ... magyar Homérosz Odüsszeia ógörög  
1753 Hatvani Pál Cheronbeli Plutarchusnak a gyermekek neveléséről i More ... magyar Plutarkhosz ógörög  
1786 Ismeretlen Külömb külömb féle autoroknak görög, és deák nyelv More ... magyar Aiszóposz ógörög  
2052 Molnár János magyar Homérosz Iliász, I. ének ógörög  
2146 Révai Miklós magyar Anakreón ógörög  
2147 Révai Miklós magyar Szapphó ógörög  
2148 Révai Miklós magyar Homérosz Iliász ógörög  
2232 Szilágyi Sámuel, Szilágyi Márton Cziropedia. az az: Kszenofonnak a' Czirus kiraly' More ... magyar Xenophón Kyropaideia ógörög  
2264 Torkos András A mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Testamentuma magyar ógörög  
2292 Verseghy Ferenc A le-bilintsezett Prometheus magyar Aiszkhülosz Prometheus Desmotes ógörög  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship