18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Title of translation
Language of translation
Language of original work Clear
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 36
1 2 3 4 ]
1 of / 4
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1571 Balog János (Patai) Lelki igazgatás a betegségben és az halál árnyékáb More ... magyar angol  
1598 Baróti Szabó Dávid in: Költeményes munkái magyar Milton, John Paradise Lost angol  
1605 Benkő Sámuel A fekete epés mértékletnek és az alatt el-rejtezet More ... magyar Grant, William angol  
1618 Bessenyei Sándor Az elveszett paradicsom és a visszanyert paradicso More ... magyar Milton, John Paradise Lost; Paradise Regained angol  
1628 Boér Sándor Othello a velenczei szerecsen magyar Shakespeare, William Othello angol  
1665 Derzsi Ö. János, Tordai Sámuel Kisdedek' tudománnyal tellyes tárháza, melly azokn More ... magyar Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie Magasin Des Enfans: Or, the Young Misses Magazine angol  
1684 Faludi Ferenc Bölts ember vagy is Az erköltses böltseségre vezér More ... magyar Dodsley, Robert The Oeconomy of Human Life angol  
1685 Faludi Ferenc Istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktato More ... magyar Darrell, William The Gentleman Instructed in the conduct of a virtu More ... angol  
1686 Faludi Ferenc Istenes jóságra, és szerentsés bóldog életre oktat More ... magyar Darrell, William The Gentleman Instructed in the conduct of a virtu More ... angol  
1687 Faludi Ferenc Istenes jóságra, és szerentsés bóldog életre oktat More ... magyar Darrell, William The Gentleman Instructed in the conduct of a virtu More ... angol  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship