18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
ID
Printed book/Manuscript
Translator
Title of translation
Language of translation
Author of original work
Title of original work
Language of original work Clear
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 399
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next : Last
1 of / 40
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1 Könyv Alaxai József A világ közönséges történeteinek ékességei magyar Millot? német  
1560 Könyv Andrád Sámuel Elmés és mulatságos rövid anekdóták, mellyeket imi More ... magyar német  
1563 Könyv Aranka György Magyar eredeti történet irok I. Darab Béla K. Notá More ... magyar Anonymus Gesta hungarorum német  
1565 Könyv Aranka György Az igazgatás formáirol és az uralkodók kötelessége More ... magyar Frigyes, II. (Nagy) Regierungsformen und Herrscherpflichten német  
1566 Könyv Aszalay János Lessing meséi három könyvben magyar Lessing, Gotthold Ephraim Fabeln német  
1567 Baba Ferenc Lelki élet. Az az, az Ur Jézus Krisztusban igaz hi More ... magyar Vitringa, Campegius Korte schets van de christelyke zeden-leere ofte v More ... német  
1568 Bálintitt János Kodrus magyar Cronegk, Johann Friedrich von Codrus német  
1569 Balla Imre Tréfás elméjű bölcs Diogenes filosofusnak historiá More ... magyar német  
1572 Bándi Mihály Szentírásból lerajzoltatott igaz keresztyénség cím More ... magyar német  
1573 Bányai István Gileadi balsamom a döghalál ellen magyar Lampe, Friedrich Adolph Balsem uyt Gilead, tegens aansteekende siekten német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship