18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Details found: 5
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1770 Huszti István Keresztyéni jóságos cselekedetekkel teljes paradic More ... magyar Arndt, Johann Paradiesgärtlein voller Christlicher Tugenden német  
1771 Huszti István, Bél Mátyás Keresztyéni jóságos tselekedetekkel tellyes paradi More ... magyar Arndt, Johann Paradies-Gärtlein voller Christlicher Tugenden német  
2128 Petrőczi Kata Szidónia A kereszt nehéz terhe alatt el-bágyatt sziveket él More ... magyar Arndt, Johann Vier Bücher vom wahren Christentum német  
2129 Petrőczi Kata Szidónia Jó illattal fűstölgő Igaz Szív magyar Arndt, Johann Vier Bücher vom wahren Christentum német  
2287 Vázsonyi Márton, Bárány György (Szeniczei), Szabó More ... Arndt Jánosnak az igaz keresztyénségről irott négy More ... magyar Arndt, Johann Vier Bücher vom wahren Christentum német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship