18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Language of translation
Place of publication
Publisher
Format, size
Publication date of translation
Author of original work Clear
Language of original work
Publication date of original work
Author of intermediary work
Language of intermediary work
Details found: 7
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1610 Berzeviczy Pál Alcides a válasz-úton magyar Metastasio, Pietro Alcide al bivio olasz  
1717 Gánóczy Antal Isaac, a Megváltónak képe magyar Metastasio, Pietro Isacco figura del redentore olasz  
1773 Illei János Tornyos Péter : fársángi játék magyar Metastasio, Pietro La clemenza di Tito olasz  
1800 Ismeretlen Sinai hős magyar Metastasio, Pietro olasz  
1919 Kereskényi Ádám Mauritius császár magyar Metastasio, Pietro olasz  
1920 Kereskényi Ádám Cyrus magyar Metastasio, Pietro olasz  
2153 Rudnyánszky Karolina A’ puszta sziget magyar Metastasio, Pietro L’isola disabitata olasz  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship