18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Language of translation
Place of publication
Publication date of translation
Author of original work Clear
Language of original work
Publication date of original work
Language of intermediary work
Details found: 6
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1730 Gombási István A papi szent hivatal gyakorlásáról való traktának More ... magyar Ostervald, Jean-Frédéric De l'exercice du ministère sacré... francia  
1785 Ismeretlen Biblia tárháza, mellyben az Ó és Uj Testamentom kö More ... magyar Ostervald, Jean-Frédéric La Sainte Bible […] par les pasteurs et professeur More ... francia  
1900 Kármán József Katekhismus vagy A' keresztény vallásban való okta More ... magyar Ostervald, Jean-Frédéric Catéchisme ou instruction dans la religion chrétie More ... francia  
2016 Maróthi György A' Szent Historiának Rövid Summája, a' Kisdedeknek More ... magyar Ostervald, Jean-Frédéric Abrégé de l’histoire sainte et du catéchisme francia  
2017 Maróthi György, Domokos Márton (et al.) A' keresztyének között ez idö szerént uralkodo rom More ... magyar Ostervald, Jean-Frédéric Traité des sources de la corruption qui règne aujo More ... francia  
2078 Némethi Sámuel Biblia tárháza, mellyben az ó és új testamentom kö More ... magyar Ostervald, Jean-Frédéric francia  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship