18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Language of translation
Publication date of translation
Author of original work Clear
Language of original work
Language of intermediary work
Page
Details found: 11
1 2 ]
1 of / 2
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1660 Daniel Polixéna A keresztyén ethikának summás-veleje magyar Pictet, Bénédict francia  
1832 Ismeretlen A hétnek minden napjaira és külömb külömbféle álla More ... magyar Pictet, Bénédict francia  
1833 Ismeretlen A szent vatsorával való élésnek napjraira, ugymint More ... magyar Pictet, Bénédict francia  
2099 Őri Fülep Gábor Keresztyén erköltsi tudomány, avagy szent és kegye More ... magyar Pictet, Bénédict francia  
2100 Őri Fülep Gábor Pictét Benedeknek három apróbb munkátskai, úgymint More ... magyar Pictet, Bénédict francia  
2101 Őri Fülep Gábor A vallást mind egynek tartó emberek értelmének meg More ... magyar Pictet, Bénédict francia  
2102 Őri Fülep Gábor A nyomorúságokban lévőknek keresztyéni vigasztalás More ... magyar Pictet, Bénédict francia  
2103 Őri Fülep Gábor Egy kegyes hallgatónak a maga lelki-pásztorával va More ... magyar Pictet, Bénédict francia  
2225 Szigeti György A jó életnek és halálnak mestersége magyar Pictet, Bénédict német  
2245 Takács Ádám Azokkal való vetélkedés, a kik minden vallást jóna More ... magyar Pictet, Bénédict latin  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship