18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Details found: 3
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1573 Bányai István Gileadi balsamom a döghalál ellen magyar Lampe, Friedrich Adolph Balsem uyt Gilead, tegens aansteekende siekten német  
2033 Mikes Kelemen Az Épistoláknak és Az Evangéliumoknak Esztendő ált More ... magyar Perdoulx, François Epîstres et Evangiles pour toute l’année avec les More ... francia  
2287 Vázsonyi Márton, Bárány György (Szeniczei), Szabó More ... Arndt Jánosnak az igaz keresztyénségről irott négy More ... magyar Arndt, Johann Vier Bücher vom wahren Christentum német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship