18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Details found: 5
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1712 Füsi Pius Szent Domonkos szerzetbéli Ferrarius Szent Vincze More ... magyar német  
1713 Füsi Pius Rövid oktatás, melyben elő adatik [...] Ferrarius More ... magyar német  
1863 Ismeretlen Ama híres bátor szívű, és vitézi nagy erejű neveze More ... magyar latin  
2037 Mikes Kelemen A Valoságos keresztényeknek Tüköre magyar Mélicques, Nicolas (Jacques) de Le caractere des vrais Chrétiens francia  
2289 Verestói György Halotti oratio, mellyet a keresztyén vallásnak és More ... magyar Verestói György Panegyricus quo concordiam religionis christianae More ... latin  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship