18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
ID
Language of translation
Publisher
Publication date of translation Clear
Author of original work
Language of original work
Publication date of original work
Author of intermediary work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Details found: 4
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1604 Benkő József Bononiai mese magyar latin  
1758 Horvát József Emberi okosság, avagy : hasznos munka, mellyet Gán More ... magyar De Britaine, William Humane Prudence, or, The Art by which a Man May Ra More ... angol  
1939 Klobusiczki Antal Hasznos mulatság, az az a kisdedek tanuságára és h More ... magyar Le Livre des Enfants francia  
1942 Kollarics Joakim Philothea, az-az ájtatos életre vezérlő út, mnelly More ... magyar Szalézi Szent Ferenc Introduction à la vie dévote francia  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship