18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Language of translation
Place of publication
Publisher
Format, size
Publication date of translation Clear
Language of original work
Publication date of original work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 14
1 2 ]
1 of / 2
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1597 Baróti Szabó Dávid Új mértékre vett külömb verseknek három könyvei magyar német  
1613 Bessenyei György Anyai oktatás magyar Halifax, George Savile, Marquis of The Lady's New-Years Gift: or Advice to a Daughter német  
1614 Bessenyei György A mi urunk Jézus Krisztus haláláról való gondolato More ... magyar Mária Terézia királynő német  
1630 Bornemisza János Igaz hitét megvető léleknek szabados élete, in: Es More ... magyar francia  
1637 Capaun, Freiherr Baron von Das neue Sans Souci, német Sztáray Mihály Ismeretlen francia  
1664 Demkó János Novum in Scepusio Sans-Souci Sive Locus Absque Cur More ... latin Sztáray Mihály Ismeretlen francia  
1679 Erdődy Lajos Sans-Soucinak avagy gond nélkül való helynek rövid More ... magyar Sztáray Mihály Ismeretlen francia  
1826 Ismeretlen Rövid summája, a közönséges historiának magyar német  
2050 Molnár János A természetiekről magyar német  
2053 Molnár János A természetiekről, Newton tanítványainak nyomdoka More ... magyar német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship