18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Language of translation
Place of publication
Publication date of translation Clear
Language of original work
Publication date of original work
Author of intermediary work
Title of intermediary work
Language of intermediary work
Details found: 8
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1676 Dugonics András Ulissesnek, ama' híres, és nevezetes görög királyn More ... magyar Homérosz Odüsszeia ógörög  
1785 Ismeretlen Biblia tárháza, mellyben az Ó és Uj Testamentom kö More ... magyar Ostervald, Jean-Frédéric La Sainte Bible […] par les pasteurs et professeur More ... francia  
1827 Ismeretlen Lelki viadalom, I magyar Lorenzo Scupoli Il combattimento spirituale olasz  
1925 Király (Szathmáry) Miklós A nemes születésű személyekre tartozó polgári rend More ... magyar francia  
1956 Kónyi János Az első hajós magyar Gessner, Salomon Der erste Schiffer német  
2051 Molnár János Szent Ágoston hármas levele magyar latin  
2078 Némethi Sámuel Biblia tárháza, mellyben az ó és új testamentom kö More ... magyar Ostervald, Jean-Frédéric francia  
2133 Rácz Sámuel A salétrom főzésnek legkönnyebb és legbizonyosabb More ... magyar Haeckel, Stephan német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship