18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Language of translation
Place of publication
Publisher
Format, size
Publication date of translation Clear
Language of original work
Publication date of original work
Author of intermediary work
Language of intermediary work
Page
Details found: 12
1 2 ]
1 of / 2
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1569 Balla Imre Tréfás elméjű bölcs Diogenes filosofusnak historiá More ... magyar német  
1635 Buzás János Ő pápai szentsége VI. Pius eleibe való terjesztő i More ... magyar Laurier, De francia  
1667 Dézsi József Keresztény paradicsom. Melyben az uj világnak hét More ... magyar latin  
1951 Kónyi János Gróf Valtron, avagy a' szubordinátzio. / Magyarra More ... magyar Möller, Heinrich Ferdinand Der Graf von Walltron oder die Subordination német  
1958 Kónyi János A' háládatos protestáns az ötet szenvedhetö tsászá More ... magyar Wieland, Johann Andreas von Der dankbare Protestant gegen seinen duldenden Kai More ... német  
1961 Kónyi János A háládatos protestáns az őtet szenvedhető tsászár More ... magyar német  
1972 Kovásznai Sándor M. T. Cicerónak nagyobbik Cátója, Laeliussa, parad More ... magyar Cicero, Marcus Tullius Cato Maior de senectute; Laelius de amicitia; Para More ... latin  
1973 Kovásznai Sándor Két komédia magyar Plautus Mostellaria latin  
1974 Kovásznai Sándor Két komédia magyar Terentius Andria latin  
2060 Nagy István (Szerencsi) Mi a pápa? magyar német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship