18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Language of translation
Place of publication
Publication date of translation Clear
Language of original work
Publication date of original work
Author of intermediary work
Title of intermediary work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 13
1 2 ]
1 of / 2
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1568 Bálintitt János Kodrus magyar Cronegk, Johann Friedrich von Codrus német  
1603 Benkő Ferenc A köveknek és Értzeknek Külsö́ Megesmértetö Jegyei More ... magyar Werner német  
1668 Dézsi József Világi és ekklésiai visgálódás magyar Bartholottus, Nepomuk Johann latin  
1730 Gombási István A papi szent hivatal gyakorlásáról való traktának More ... magyar Ostervald, Jean-Frédéric De l'exercice du ministère sacré... francia  
1901 Kármán József Istennel való társalkodás, I-II magyar Sturm, Christoph Christian; Unterhaltungen Mit Gott in Den Morgen- Und Abendst More ... német  
2117 Péczeli József Zayr tragédia, melly frantzia versekből ugyan anny More ... magyar Voltaire Zaïre francia  
2135 Rácz Sámuel A skarlátos hidegnek leírása és orvoslása magyar Benkő Sámuel német  
2232 Szilágyi Sámuel, Szilágyi Márton Cziropedia. az az: Kszenofonnak a' Czirus kiraly' More ... magyar Xenophón Kyropaideia ógörög  
2245 Takács Ádám Azokkal való vetélkedés, a kik minden vallást jóna More ... magyar Pictet, Bénédict latin  
2253 Tolnay Sándor A' marha-veszélről való könyv magyar Wolstein, Amadeus Johann német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship