18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Language of translation
Place of publication
Publication date of translation Clear
Language of original work
Publication date of original work
Author of intermediary work
Title of intermediary work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 11
1 2 ]
1 of / 2
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1586 Barczafalvi Szabó Dávid Szigvárt' klastromi története. / Fordítódott német More ... magyar Miller, Johann Martin Siegwart. Eine Klostergeschichte német  
1662 Dayka Gábor Penelope Ulysseshez, in: Magyar Museum magyar Ovidius Naso, Publius Heroides latin  
1722 Gelei József Ifiabbik Robinzon, íródott a gyermekeknek gyönyörk More ... magyar Campe, Joachim Heinrich Robinson der Jüngere német  
1755 Hermolaus Az Ur Jésus kínszenvedéséről keresztény elmélkedés More ... magyar német  
1847 Ismeretlen Jósef tsászár imádságos könyve magyar német  
1877 Ismeretlen Betegekhez-látó ugyan azoknak bóldog halálokat ker More ... magyar Solfi, Carlo Il ministro degi' inferni per ajuto alla buona mor More ... olasz  
1917 Kép Géza László Szerelem példája azaz szerencsés florenciai vagyis More ... magyar német  
1990 Laucsek Márton Az első keresztényeknek ama tíz főüldözésekről szó More ... magyar Benkendorff, Heinrich német  
2057 Nagy Ignác Keresztény imádságok magyar Christliche Andachten (?) német  
2119 Péczeli József Yung éjtzakái és egyéb munkáji magyar Young, Edward The Complaint: or Night-Thoughts on Life, Death, a More ... francia  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship