18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Title of translation
Language of translation
Publication date of translation Clear
Language of original work
Author of intermediary work
Title of intermediary work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 44
1 2 3 4 5 ]
1 of / 5
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1582 Bárány Péter A talált gyermek magyar Brühl, Alois Friedrich von Der Bürgermeister német  
1624 Boér Sándor Bárkláj Árgénisse. Deákból szabad fordítás, K. Boé More ... magyar Barclay, Jean Argenis latin  
1658 Csődy Pál Az angyali üdvözletről áhitatos elmélkedés, és a s More ... magyar Merlo Horstius, Jacob latin  
1669 Dienes Sámuel A báró Martini természet törvényéről való állatása More ... magyar Martini, Karl Anton német  
1693 Fejér Antal Barklájus János Argenisse magyar Barclay, John Argenis latin  
1694 Fejér Antal Barklájus János Argenisse, mellyet [...] Fejér Ant More ... magyar Barclay, Jean Argenis latin  
1707 Földi János Elmélkedés a zsidó versírásról magyar Lowth, Robert Praelectiones de sacra poësi Hebraeorum latin  
1719 Gáti István Természet históriája, mellyet a gyenge elmék kedve More ... magyar német  
1720 Gáti István Második Jósef máramarosi éhségben magyar német  
1725 Gindl József Ágoston A házasságszerző prókátor magyar Bretzner, Christoph Friedrich német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship