18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Printed book/Manuscript
Title of translation
Language of translation
Place of publication
Publication date of translation Clear
Language of original work
Author of intermediary work
Title of intermediary work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 28
1 2 3 ]
1 of / 3
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1 Könyv Alaxai József A világ közönséges történeteinek ékességei magyar Millot? német  
1595 Báróczi Sándor A' sáros egésségtelen 's haszonvehetetlen vizek' j More ... magyar Linden, Max Joseph német  
1609 Berta György XVI. Lajos szerencsétlen frantzia király életének More ... magyar német  
1628 Boér Sándor Othello a velenczei szerecsen magyar Shakespeare, William Othello angol  
1631 Bölöni Sámuel Mária vagy a nemes gondolkodású parasztleány magyar Berkeley, George Monck Maria, or the generous rustic német  
1638 Czinke Ferenc A hegyfalvi, történetbéli képesszálának magyarázat More ... magyar Dorfmeister, Stephan Kurze Erklärung des historisch-gemahlten Bilder-Sa More ... német  
1656 Csokonai Vitéz Mihály A természeti morál magyar d’Holbach, Paul Henri Thiery Système de la nature ou des loix du monde physique More ... francia  
1673 Domby Sámuel Orvosi tanitás a' gyermekek' nyavalyáiknak meg-esm More ... magyar Rosén von Rosenstein, Nils svéd  
1738 Gyarmathi Sámuel Ifjabbik Robinzon / melly [...] németül Kámpe J. H More ... magyar Campe, Joachim Heinrich Robinson der Jüngere német  
1748 Harsányi Sámuel Érzékeny mesék d'Arnaud által [Adelson és Salvin;, More ... magyar D'Arnaud, François-Thomas-Marie de Baculard ???; Fanni, ou l'Heureux repentir; Lucie et Mélani More ... francia  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship