18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Title of translation
Language of translation
Place of publication
Publication date of translation Clear
Language of original work
Publication date of original work
Language of intermediary work
Page
Details found: 16
1 2 ]
1 of / 2
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1607 Benyák Bernát A' Bóldogságos Szűz Máriának tiszteletére, Szent K More ... magyar latin  
1702 Fekete Gergely A jó gazda-ember magyar Whatmann, I. angol  
1746 Háló Kovács József A vallás, avagy Az iffjabb Racinnek a' vallásról i More ... magyar Racine, Louis De la Religion francia  
1849 Ismeretlen Az emberi élet hosszabbitásának mesterségéről irot More ... magyar Hufeland, Christoph Wilhelm Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern német  
1851 Ismeretlen Orbis pictus, in hungaricum, germanicum, et slavic More ... magyar Comenius, Johann Amos Orbis pictus latin  
1871 Ismeretlen A világnak három részeiben bujdosó, avagy egy span More ... magyar német  
1873 Ismeretlen Az hihetetlenkedésnek fundamentomairól és veszedel More ... magyar Haller, Albrecht von német  
1876 Ismeretlen A' mechanikának rövid summája magyar német  
1926 Király (Szathmáry) Miklós (?) Jetta, szép tündérasszony magyar Gleich, Joseph Alois Jetta, die schöne Zauberin, oder der Wolfsbrunn német  
1930 Kis János Meiners Kristófnak oktatása, miképpen kellessék az More ... magyar Meiners, Christoph Anweisungen für Jünglinge zum eigenen Arbeiten[,] More ... német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship