18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Title of translation
Language of translation
Language of original work
Language of intermediary work Clear
Page
Details found: 41
1 2 3 4 5 ]
1 of / 5
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1628 Boér Sándor Othello a velenczei szerecsen magyar Shakespeare, William Othello angol  
1631 Bölöni Sámuel Mária vagy a nemes gondolkodású parasztleány magyar Berkeley, George Monck Maria, or the generous rustic német  
1635 Buzás János Ő pápai szentsége VI. Pius eleibe való terjesztő i More ... magyar Laurier, De francia  
1648 Csernátoni Vajda Sámuel Az emberi értelemnek természeti históriája vagy ol More ... magyar Flögel, Karl Friedrich Geschichte des Menschlichen Verstandes német  
1673 Domby Sámuel Orvosi tanitás a' gyermekek' nyavalyáiknak meg-esm More ... magyar Rosén von Rosenstein, Nils svéd  
1681 F, Beneventus (Szegszárd) Jézus társasága. Az az: Rővid oktatás, miképpen sz More ... magyar francia  
1684 Faludi Ferenc Bölts ember vagy is Az erköltses böltseségre vezér More ... magyar Dodsley, Robert The Oeconomy of Human Life angol  
1716 Gánóczy Antal Prudentia humana, seu, Ars, qua Homo se, fortunamq More ... magyar De Britaine, William Humane Prudence, or, The Art by which a Man May Ra More ... angol  
1737 Gvadányi József, Kis János, Sikos István A világnak közönséges históriája, I-IX magyar Millot, Claude-Francois Xavier Élémens d' histoire generale francia  
1766 Hrabowszky György A sz. Luczai Uj szállóknak eredetek, szaporodások, More ... magyar Ferdinánd, IV. olasz  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship