18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Title of translation
Language of translation
Place of publication Clear
Publication date of translation
Language of original work
Publication date of original work
Author of intermediary work
Title of intermediary work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 16
1 2 ]
1 of / 2
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1600 Batsányi János A' magyaroknak vitézsége : régiek példáival meg-vi More ... magyar Gasó István (?) Bellica Hungarorum fortitudo, aliquot veterum exem More ... latin  
1606 Benyák Bernát Okos elmének mulatozásai magyar De Brueys De Souvigniargues Diversités morales, ou les Amusements de la raison francia  
1676 Dugonics András Ulissesnek, ama' híres, és nevezetes görög királyn More ... magyar Homérosz Odüsszeia ógörög  
1732 Göböl Gáspár Utazó lélek, az az: Széllyel járó gondolatai egy o More ... magyar német  
1733 Göböl Gáspár Az első embernek elesése és azt követő mind szomor More ... magyar Durand, David La chute de l'homme, et les ravages de l'or et de More ... francia  
1943 Kollarics Joakim Keresztény-világi intések, mellyeket magyarul meg- More ... magyar Ismeretlen Monita christiano-politica e vetustate vindicata e More ... latin  
1947 Kónyi János Orfeus és Euriditze : némelly különös musikákkal, More ... magyar Calzabigi, Ranieri Simone Francesco Maria de'; Glu More ... Orpheus und Euridice: eine theatralische Abhandlun More ... német  
1951 Kónyi János Gróf Valtron, avagy a' szubordinátzio. / Magyarra More ... magyar Möller, Heinrich Ferdinand Der Graf von Walltron oder die Subordination német  
1952 Kónyi János Ábel Káin által lett halála magyar Gessner, Salomon Der Tod Abels német  
1954 Kónyi János Díszes erköltsekre tanító beszédek, mellyeket nagy More ... magyar Marmontel, Jean François Contes moraux francia  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship