18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Printed book/Manuscript
Title of translation
Language of translation
Publisher Clear
Publication date of translation
Language of original work
Publication date of original work
Author of intermediary work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 23
1 2 3 ]
1 of / 3
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1560 Könyv Andrád Sámuel Elmés és mulatságos rövid anekdóták, mellyeket imi More ... magyar német  
1562 Könyv Aranka György Ujj módi gonosztévő a' fiui szeretetnek jeles péld More ... magyar Fenouillot de Falbaire de Quingey, Charles-Georges L'Honnête Criminel, ou l'Amour filial francia  
1625 Boér Sándor A' formentérai remete magyar Kotzebue, August von Der Eremit auf Formentera német  
1626 Boér Sándor Ki légyen ő? magyar Schröder, Friedrich Ludwig Wer ist Sie? német  
1627 Boér Sándor Elfridé, vagyis : szomoru játék, három felvonásokb More ... magyar Bertuch, Friedrich Justin Elfride német  
1663 de la Plume (Göböl Gáspár/Nagyváthy János?) A' veres barátnak egy el-pusztúlt templom' omlása More ... magyar német  
1719 Gáti István Természet históriája, mellyet a gyenge elmék kedve More ... magyar német  
1720 Gáti István Második Jósef máramarosi éhségben magyar német  
1770 Huszti István Keresztyéni jóságos cselekedetekkel teljes paradic More ... magyar Arndt, Johann Paradiesgärtlein voller Christlicher Tugenden német  
1783 Ismeretlen Az igazság ki-szolgáltatásának és a' felebaráti sz More ... magyar Voltaire német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship