18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Language of translation
Place of publication
Publisher Clear
Publication date of translation
Language of original work
Publication date of original work
Language of intermediary work
Details found: 5
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1586 Barczafalvi Szabó Dávid Szigvárt' klastromi története. / Fordítódott német More ... magyar Miller, Johann Martin Siegwart. Eine Klostergeschichte német  
1696 Fejér György A tisztségre vágyódók. Vígjáték. A mulatságokban g More ... magyar latin  
1698 Fejér György A’ kisdedek vallásbeli oktatása. A’ katholikus szü More ... magyar Seiler, Georg Friedrich Religion der Unmündigen német  
2160 Sándor István Rabnernek szatirái, vagy-is gúnyoló beszédei. Gell More ... magyar Rabener, Gottlieb Wilhelm; Gellert, Cristian Fürch More ... Sammlung satyrischer Schriften, I-IV; Das Orakel: More ... német  
2214 Szentiványi László Róbert Péter született anglus élete és különös tör More ... magyar Verdion, Otto Bernhard Leben und besondere Begebenheiten Peter Roberts ei More ... német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship