18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Title of translation
Language of translation
Place of publication
Publisher Clear
Publication date of translation
Language of original work
Publication date of original work
Author of intermediary work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 15
1 2 ]
1 of / 2
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1603 Benkő Ferenc A köveknek és Értzeknek Külsö́ Megesmértetö Jegyei More ... magyar Werner német  
1622 Bodoki József Kisdedek' vallása, mellyet készített Seiler Fridri More ... magyar Seiler, Georg Friedrich Religion der Unmündigen német  
1623 Bodoki József Az uj testamentomi szent irások olvasására való bé More ... magyar Lenfant, Jacques Préface générale, in: Le Nouveau Testament de N. S More ... francia  
1648 Csernátoni Vajda Sámuel Az emberi értelemnek természeti históriája vagy ol More ... magyar Flögel, Karl Friedrich Geschichte des Menschlichen Verstandes német  
1665 Derzsi Ö. János, Tordai Sámuel Kisdedek' tudománnyal tellyes tárháza, melly azokn More ... magyar Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie Magasin Des Enfans: Or, the Young Misses Magazine angol  
1730 Gombási István A papi szent hivatal gyakorlásáról való traktának More ... magyar Ostervald, Jean-Frédéric De l'exercice du ministère sacré... francia  
1739 Gyarmathi Sámuel Amérikának fel-találásáról, a gyermekek és az ifja More ... magyar Campe, Joachim Heinrich Die Entdeckung von Amerika német  
2191 Sófalvi József A' természet' munkáiból vétetett erköltsi elmélked More ... magyar Sulzer, Johann Georg Versuch einiger moralischer Betrachtungen über die More ... német  
2193 Sófalvi József A' természet' szépségéről való beszélgetések magyar Sulzer, Johann Georg Untersuchungen über die Schönheit der Natur német  
2208 Székely Ádám A' gyermekek neveléséről magyar Locke, John Some thoughts concerning education angol  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship