18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Details found: 4
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1736 Gvadányi József Tizen-kettödik Károly Svétzia ország királlyának é More ... magyar Voltaire Histoire de Charles XII francia  
2067 Nagy Sámuel Az Istennek jósága és bölcsessége a természetben magyar Sander, Heinrich Von der Güte und Weisheit Gottes in der Natur német  
2068 Nagy Sámuel Dafnis. Az első hajós magyar Gessner, Salomon Der erste Schiffer német  
2234 Szirmay Antal Második Leopold magyar király, Eleuterinek egy mag More ... magyar Keresztury József Leopoldus II. in campo Rákos Visio Eleutherii Pann More ... latin  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship