18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
ID
Printed book/Manuscript
Translator Clear
Language of translation
Place of publication
Publisher
Publication date of translation
Author of original work
Language of original work
Publication date of original work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Details found: 3
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1 Könyv Alaxai József A világ közönséges történeteinek ékességei magyar Millot? német  
2323 Könyv Alaxai József Pásztori oktatás, melyben a hitetlenségnek okai és More ... magyar Montazet, Antoine de Instruction pastorale sur les sources de l'incrédu More ... francia  
2324 Könyv Alaxai József Lirinumi szent Vinczének az eretnekségek ujításáró More ... magyar Lerinumi Szent Vince Commonitorium pro catholicae fidei antiquitate latin  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship