18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Translator Clear
Language of translation
Place of publication
Publication date of translation
Language of original work
Publication date of original work
Author of intermediary work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Details found: 8
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1997 Lethenyei János Apophtegmata, azaz ékes és éles rövid mondások magyar Plutarkhosz / Erasmus, Rotterdami Párhuzamos életrajzok / Apophtegmatum opus latin  
1998 Lethenyei János A zsidóknak szokási és szertartási, melyeket ugyan More ... magyar Medici, Paolo Riti e costumi degli ebrei confutati olasz  
1999 Lethenyei János Anonymus, az a: Bela királynak nevetlen iró deákja More ... magyar Anonymus Gesta Hungarorum latin  
2000 Lethenyei János Második Lajosnak Magyar ország' királlyának a' moh More ... magyar Brodarits István Stephani Broderici narratio de praelio quo ad Moha More ... latin  
2001 Lethenyei János Első remete szent Pálnak szent Hieronymus írásából More ... magyar Jeromos, Szent Vita Sancti Pauli Eremitae latin  
2002 Lethenyei János Hét-magyaroknak Szittyából Almos hertzeg vezérlése More ... magyar Anonymus latin  
2003 Lethenyei János A szeretet kötele, az az a nap-keleti és nap-nyuga More ... magyar Olsavszky Mihály Mánuel német  
2004 Lethenyei János Unio az az a nap-keleti és nap-nyugati Anya Szent More ... magyar Olsavszky Mihály Mánuel német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship