18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Translator Clear
Language of translation
Place of publication
Publication date of translation
Language of original work
Publication date of original work
Author of intermediary work
Title of intermediary work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 11
1 2 ]
1 of / 2
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
2116 Péczeli József Álzír, vagy Az ámérikánusok: Szomorú játék, melyhe More ... magyar Voltaire Alzire, ou les Américains francia  
2117 Péczeli József Zayr tragédia, melly frantzia versekből ugyan anny More ... magyar Voltaire Zaïre francia  
2118 Péczeli József Henriás, az az negyedik Henrik francz királynak él More ... magyar Voltaire La Henriade francia  
2119 Péczeli József Yung éjtzakái és egyéb munkáji magyar Young, Edward The Complaint: or Night-Thoughts on Life, Death, a More ... francia  
2120 Péczeli József Szomorú játékok, mellyek frantziából fordíttattak More ... magyar Voltaire Merope / Tancrède francia  
2121 Péczeli József A haza szeretetéről s a jó hazafiaknak kötelessége More ... magyar Frigyes, II Lettres sur l’amour de la patrie, ou Correspondanc More ... francia  
2122 Péczeli József Hervey' sírhalmai és elmélkedései / fordíttattak P More ... magyar Hervey, James Meditations Among The Tombs francia  
2123 Péczeli József Az ó testamentomi ekklésiának históriája, a Sz. Ír More ... magyar Maizonnet, Louis Histoire du peuple l'Isdrael, depuis la crention d More ... francia  
2124 Péczeli József A' Szent Írás' theologiája, vagy Az idvesség' tudo More ... magyar Maizonnet, Louis La Théologie de l’Écriture Sainte, ou La Science d More ... angol  
2125 Péczeli József A fordítás mesterségéről, in: Mindenes Gyűjtemény, More ... magyar D'Alembert Observations sur l’art de traduire en général, et More ... francia  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship