18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
ID
Translator Clear
Language of translation
Publication date of translation
Language of original work
Publication date of original work
Language of intermediary work
Details found: 4
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
2132 Rácz Sámuel Orvosi tanítás, [...] az ausztriai borbélyok számá More ... magyar Störck, Anton von német  
2133 Rácz Sámuel A salétrom főzésnek legkönnyebb és legbizonyosabb More ... magyar Haeckel, Stephan német  
2134 Rácz Sámuel A borbélyságnak eleji, magyar Plenck, Joseph Jakob latin és német  
2135 Rácz Sámuel A skarlátos hidegnek leírása és orvoslása magyar Benkő Sámuel német  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship