18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
ID
Translator Clear
Language of translation
Publication date of translation
Language of original work
Publication date of original work
Language of intermediary work
Details found: 4
1 of / 1
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
2283 Vázsonyi Márton Augustus Hermannus Franckenak Rövid és együgyű fun More ... magyar Francke, August Hermann német  
2284 Vázsonyi Márton Szent Írás szerint való életnek regulái magyar Francke, August Hermann német  
2285 Vázsonyi Márton Az boldog emlékezetü Kortholt Christian sulyos pap More ... magyar Kortholt, Christian Pastor Fidelis, sive, De Officio Ministrorum Eccle More ... német  
2286 Vázsonyi Márton Gerhard János elmélkedéseiből vett kegyes életnek More ... magyar Gerhard, Johann latin  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship