18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [1622]

1622 
 
 
Bodoki József 
Kisdedek' vallása, mellyet készített Seiler Fridrik György, mostan pedig ... magyarra fordíttatott 
magyar 
Kolozsvár 
Református Kollégium Nyomdája 
[32], 228, [4] p. 17 cm 
1775 
Seiler, Georg Friedrich
Religion der Unmündigen
német
1772
---
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship