18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [1623]

1623 
 
 
Bodoki József 
Az uj testamentomi szent irások olvasására való bé-vezetés, mellyet [...] L'Enfant Jakab készitett mostan pedig magyar nyelvre fordított Bodoki Josef 
magyar 
Kolozsvár 
Református Kollégium Nyomdája 
[20], 493, [7] p. 8o 
1775 
Lenfant, Jacques
Préface générale, in: Le Nouveau Testament de N. S. J.-Ch., trad. en français sur l’original grec
francia
1718
---
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship