18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [1665]

1665 
 
 
Derzsi Ö. János, Tordai Sámuel 
Kisdedek' tudománnyal tellyes tárháza, melly azoknak sziveknek formáltatásokra, értelmeknek meg-világositatásokra készitetett frantzia nyelven Beaumont Mária által, mostan pedig magyar nyelvre forditt 
magyar 
Kolozsvár 
Református Kollégium Nyomdája 
1 db (4 darab) 18 cm 
1781 
Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie
Magasin Des Enfans: Or, the Young Misses Magazine
angol
1759
francia
Magasin ou instructions pour les jeunes dames
1764
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship