18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [1713]

1713 
 
 
Füsi Pius 
Rövid oktatás, melyben elő adatik [...] Ferrarius szent Vinczéhez való két pénteki ájtatosság 
magyar 
 
 
 
1749 
német
---
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship