18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [1770]

1770 
 
 
Huszti István 
Keresztyéni jóságos cselekedetekkel teljes paradicsomkertecske 
magyar 
Kolozsvár 
[S. n.] 
 
1698 
Arndt, Johann
Paradiesgärtlein voller Christlicher Tugenden
német
1612
---
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship