18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [1782]

1782 
 
 
Institoris Mihály, Nagy István 
Elmélkedések az Úr Jézus Krisztus kínszenvedéséről; A megfeszített Úr Jézusnak hét utolsó szavairól való elmélkedés, I–II 
magyar 
 
 
 
1790 
Rambach, Johann Jakob
Betrachtungen über das ganze Leiden Christi und die sieben letzten Worte des gekreuzigten Jesu
német
1730
---
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship