18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [1786]

1786 
 
 
Ismeretlen 
Külömb külömb féle autoroknak görög, és deák nyelvböl most újjra magyar nyelvre fordittatott meséi / Mellyek [...] E'sopus' meséinek [...] mondattatnak 
magyar 
Kolozsvár 
Református Kollégium 
[2], 249, [30] p. 8o 
1776-1777 
Aiszóposz
ógörög
---
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship