18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [1962]

1962 
 
 
Kónyi János 
A' Mi Urunk Jesus Kristusnak harmintzas olvasójabéli indulgentziai, és bútsúi, mellyek a' szentséges római pápától, Xdik Kelementől, Xdik Leótól, XIIIdik Gergelytől Vdik Sixtustól, XIIIdik és XIVdik B 
magyar 
Budán 
Katalin Landererné 
[8] fol. Har. 25 cm 
1774 
német
---
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship