18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [2111]

2111 
 
 
Pajor Gáspár 
Fédon vagy A' lélek' halhatatlanságáról : Három beszélgetésekbe / irta Mendelsohn Móses magyarra fordittatott eggy hazafi által 
magyar 
Pest 
Patzkó Nyomda 
292 p. 
1793 
Mendelssohn, Moses
Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in drey Gesprächen
német
1767
---
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship