18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [2261]

2261 
 
 
Tordai Sámuel 
A svétziai grófné G**né aszszony élete. Iratott német nyelven Christian Fürchte-Gott Gellert által, mostan pedig magyar Nyelvre fordittatott 
magyar 
Kolozsvár 
Református Kollégium Nyomdája 
[4], 282 p. 8o 
1772 
Gellert, Christian Fürchtegott
Das Leben der Schwedischen Gräfin von G***
német
1747-1748
---
http://www.mek.sk/15500/15529/15529.pdf
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship