18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [2262]

2262 
 
 
Tordai Sámuel 
Elmélkedések a' Nyoltz boldogságokrol Mellyek a' Jé'sus Kristusnak egy Hegyen mondott Tanitásában bé-foglaltatnak, és előnkbe adattatnak 
magyar 
Kolozsvár 
Református Kollégium Nyomdája 
216 p, 17,5cm 
1778 
Rambach, Johann Jakob
Betrachtungen über die 8 Seligkeiten
német
1723
---
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship