18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [2289]

2289 
 
 
Verestói György 
Halotti oratio, mellyet a keresztyén vallásnak és a polgári állapotnak egyességéről, és ezen egyeségnek nagy követőjéről és oltalmazojáról [...] gróf Bethleni Bethlen Ádámról, [...] mondott 
magyar 
 
 
 
1749 
Verestói György
Panegyricus quo concordiam religionis christianae statusque civilis enarravit, juxta et summum concordiae hujus in orbe Dacio cultorem ac statorem, [...] Antonium comitem de Bethlen [...] dum mortales
latin
1749
---
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship