18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

Translations [2324]

2324 
 
Könyv 
Alaxai József 
Lirinumi szent Vinczének az eretnekségek ujításáról irt emlékeztető könyve 
magyar 
 
 
 
1793 
Lerinumi Szent Vince
Commonitorium pro catholicae fidei antiquitate
latin
434 körül
latin
S . Vinc. Lirinens. Comm. adversus haeres. Notis illustravit Steph. Baluzius
1764
 

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship