18. századi magyarországi fordítások

Eighteenth-Century Hungarian Translation

        

  
Printed book/Manuscript: 
Translator: 
Title of translation: 
Language of translation: 
Place of publication: 
Publisher: 
Format, size: 
Publication date of translation: 
Author of original work: 
Title of original work: 
Language of original work: 
Publication date of original work: 
Author of intermediary work: 
Title of intermediary work: 
Language of intermediary work: 
Publication date of intermediary work: 
Reference: 
Comments: 
Besorol: 
Title of translation
Language of translation
Place of publication Clear
Publication date of translation
Language of original work
Title of intermediary work
Language of intermediary work
Publication date of intermediary work
Page
Details found: 22
1 2 3 ]
1 of / 3
Records Per Page: 
  ID Title-page Printed book/Manuscript Translator Title of translation Language of translation Author of original work Title of original work Language of original work  
1586 Barczafalvi Szabó Dávid Szigvárt' klastromi története. / Fordítódott német More ... magyar Miller, Johann Martin Siegwart. Eine Klostergeschichte német  
1611 Bessenyei György Lukanus első könyve magyar Lucanus, Marcus Annaeus Pharsalia latin  
1684 Faludi Ferenc Bölts ember vagy is Az erköltses böltseségre vezér More ... magyar Dodsley, Robert The Oeconomy of Human Life angol  
1696 Fejér György A tisztségre vágyódók. Vígjáték. A mulatságokban g More ... magyar latin  
1699 Fejér György Az öreg fösvény Zsugori magyar latin  
1700 Fejér György A nevelők magyar német  
1722 Gelei József Ifiabbik Robinzon, íródott a gyermekeknek gyönyörk More ... magyar Campe, Joachim Heinrich Robinson der Jüngere német  
1723 Gelei József Hallónak bóldog estvéje. Fordítódott németből magy More ... magyar Sintenis, Christian Friedrich Hallo's glücklicher Abend német  
1760 Horváth József (megh. 1808) A keresztényi életnek kezdeti és tanúságai magyar Bona, Giovanni Principia et documenta vitae christianae latin  
1775 Illei János Különbféle válogatott elmefuttatások magyar Oxenstierna, Johan Turesson Recueil de pensées francia  

Készült 2016–2019 között az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében az NKFIH PD 121063 számú Posztdoktori Kiválósági Program Pályázat Ösztöndíja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával

Created in the Institute for Literary Studies of the Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences, with the support of National Research, Development and Innovation Office Postdoctoral Fellowship, and Bolyai János Research Fellowship